คำในภาษาไทย หฤทัย, หฤทัย-

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำในภาษาไทย

หฤทัย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

Posted on by Admin

หมวดหมู่ คำไวพจน์ หัวใจ

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

คำในภาษาไทย

หฤทัย-

หมวดหมู่ คำไวพจน์ หัวใจ

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

 ภาพประกอบ

  • หฤทัย
  • หฤทัย
  • หฤทัย-

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: หฤทัย, คำไวพจน์ ใจ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"