คำไวพจน์

คำไวพจน์ หมวด ร

คำไวพจน์ หมวด ร ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ / การหลากคำ / คำพ้องรูป / คำพ้องความหมาย

คำพ้องมีกี่ประเภท?

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ร

คำไวพจน์ หมวด ร ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. คำไวพจน์ รัก = ชอบพอ / ปฏิพัทธ์ / พิสมัย / เปรม / อานิก / อานก / วิมลัก / ฮัก / โปรดปราน / ชอบ / ชอบใจ / พึงพอใจ / รักใคร่ / นิยม / หลงใหล / ปลื้ม / ชื่นชอบ
  2. คำไวพจน์ รักษา = คุต / อภิรักษ์ / คุปติ / บริบาล / คุตติ / รักขิต / จรรโลง / ทำนุบำรุง / บาล / ปาล / ธร / คอบ / อารักษ์ / อุปนิกขิต / อุปนิกษิต / เก็บ / ดูแล / รักษ์ / อนุรักษ์ / อนุรักษ- / อนุรักษ / คุปต์ / คุป / รักขา / รักข์ / รบส / ระแวดระวัง / แวด / บำรุง / ยาเยีย / ระวัง / เก็บงำ / คุ้มครอง
  3. คำไวพจน์ รางวัล = สินน้ำใจ / ของรางวัล / เงิน
  4. คำไวพจน์ ราชสีห์ = ไกรสีห์ / นฤเคนทร์ / สีห์ / ไกรสร / สีหราช
  5. คำไวพจน์ ร่างกาย = กายา / กาย- / กาย / อาตม / วิคหะ / องคาพยพ / อินทรีย์ / อินทรีย- / อินทรีย / อวัยวะ / อวยวะ / สกนธ์ / กายาพยพ / สรีระ / สรีร- / สรีร / สังขาร / กรชกาย / มูรติ / มูรดี / วปุ
  6. คำไวพจน์ ร้องไห้ = ฮือ / ร้องกระจองอแง / กระโหย / คร่ำครวญ / กินน้ำตาต่างข้าว / โศกาดูร / โรท / โรทะ / พิลาป / โศกา / โศกี / โรทนะ / รวะ / เสียน้ำตา / กระอืด / ฟูมฟาย / กันแสง / กำสรวล / ไห้ / จาบัล / จาบัลย์ / โศก / สะอึกสะอื้น / ร่ำไห้ / ยม / จะจ๊า / ร้องจ๊า / แหกปากร้อง / เครงคร่ำ / แง / งอแง / ลักสร้อย / โหยไห้ / บีบน้ำตา / โฮ / กินน้ำตา / ร้องห่ม / เศร้าโศก / กระซิก / ซะซิกซะแซะ / โอดกาเหว่า / เป่าปี่ / ประปราน
  7. คำไวพจน์ ร้อยกรอง = คาถา / มนต์
  8. คำไวพจน์ เรียนรู้ = เรียน / ร่ำเรียน / เรียนหนังสือ / เล่าเรียน
  9. คำไวพจน์ เรือ = อีแปะ / ยวดยาน / ตูก / ดารณี / สะเภา / เนา / เอี้ยมจุ๊น / โป๊ะจ้าย / ข้างกระดาน / ฉลากบาง / นาวา / เก๋งพั้ง / นาเวศ / โป๊ะ / เภตรา / นาวี / เรือโถง / เรือตรวจการณ์ / เรือโกลน / เรือยาว
  10. คำไวพจน์ เร็ว = สีฆ / ทันใจ / ถั่น ๆ / เชาว์ / รยะ / พลัน / ซั้น / ขวับ / ลฆุ / จี๋ / เวคี / เวคิน / หลัด ๆ / ระเร็ว / สีฆ- / เร็ว ๆ / ละหลัด / ถับ ๆ / ถับ / ระเร้ง / พวย / ผาดแผลง / ทำเวลา / เร็ง / พริบตาเดียว / จักรผัน / ไผ่ผัง / ผายผัง / ผาดผัง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ร"