คำไวพจน์?
คำไวพจน์?

คำไวพจน์?

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ การหลากคำ คำพ้องรูป คำพ้องความหมาย

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

คำไวพจน์ สวรรค์

คำไวพจน์ สวรรค์

คำไวพจน์ เทวดา

คำไวพจน์ เทวดา

คำไวพจน์ พระอิศวร

คำไวพจน์ พระอิศวร

คำไวพจน์ พระพรหม

คำไวพจน์ พระพรหม

คำไวพจน์ พระวิษณุ

คำไวพจน์ พระวิษณุ

คำไวพจน์ พระอินทร์

คำไวพจน์ พระอินทร์

คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ ผู้หญิง

รวม 50 คำไวพจน์ที่ใช้บ่อย ๆ

 1. กระบือ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 2. กลางคืน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กลางคืน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 3. กษัตริย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 4. กาล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 5. ของกิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ อาหาร

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อาหาร/เครื่องดื่ม

 6. คงคา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 7. ความรู้

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ความรู้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม การศึกษา

  ประเภทของคำ คำนาม

  ความหมาย สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์

 8. ควาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 9. คิดถึง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คิดถึง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

  ประเภทของคำ คำกริยา

  ความหมาย นึกถึงด้วยใจผูกพัน

 10. ชอบ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

  กลุ่มคำไวพจน์ อารมณ์/ความรู้สึก

 11. ชีวิต

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ชีวิต

 12. ดวงใจ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 13. ดี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งดงาม

  ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

  ความหมาย สวย, ดี, งาม

 14. ดูดี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 15. ตะวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 16. ตา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดวงตา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 17. ทหาร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทหาร

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 18. ทะเล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 19. ทินกร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 20. นครา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 21. นางฟ้า

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 22. บัว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 23. บุปผชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 24. บ้าน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ บ้าน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 25. ประเทศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 26. ผู้ชาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 27. พนาวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 28. พระนารายณ์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระวิษณุ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 29. พื้นดิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 30. พ่อ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 31. มนุษย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

  ประเภทของคำ คำนาม

  ความหมาย มนุษย์

 32. มอง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง

 33. มากมาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มาก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม บอกปริมาณ/ขนาด

 34. ยุพิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 35. รัก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

  กลุ่มคำไวพจน์ อารมณ์/ความรู้สึก

 36. ราชา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 37. วารีชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 38. สงคราม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 39. สวย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 40. สุข

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 41. สุริยะ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 42. สู้รบ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 43. หมอก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมฆ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 44. หอมหวน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หอม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 45. หิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 46. อากาศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ท้องฟ้า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 47. เดือน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 48. เทวัญ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 49. เศร้าโศก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ร้องไห้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 50. แสงสว่าง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แสง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ


ทางทีมงานจะทำการรวบรวมคำไวพจน์เรื่อย ๆ เพื่ออุทิศให้เป็นส่วนหนึ่งในคลังข้อมูลภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป