คำไวพจน์?

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ การหลากคำ คำพ้องรูป คำพ้องความหมาย

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

คำไวพจน์ น่ารู้ในภาษาไทย

รวมตัวอย่างคำไวพจน์ หรือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน มาไว้ดังนี้


คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2

คำไวพจน์ สวรรค์

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C

คำไวพจน์ เทวดา

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2

คำไวพจน์ พระอิศวร

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3

คำไวพจน์ พระพรหม

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1

คำไวพจน์ พระวิษณุ

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8

คำไวพจน์ พระอินทร์

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C

คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

คำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำไวพจน์ พระจันทร์

คำไวพจน์ คำพูด

คำไวพจน์ ครุฑ

คำไวพจน์ งู

คำไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ นก

คำไวพจน์ ช้าง

คำไวพจน์ นรก

คำไวพจน์ น้ำ

คำไวพจน์ แผ่นดิน

คำไวพจน์ เมือง

คำไวพจน์ เมืองหลวง

คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ นางอุมา

คำไวพจน์ ลูกชาย

คำไวพจน์ ลูกสาว

คำไวพจน์ ผู้ชาย

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2

คำไวพจน์ ผู้หญิง

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87

รวม 50 คำไวพจน์ที่ใช้บ่อย ๆ

 1. สวย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 2. กษัตริย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 3. นางฟ้า

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 4. ดวงใจ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 5. ผู้ชาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 6. สู้รบ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 7. พระนารายณ์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระวิษณุ

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 8. นครา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 9. ชีวิต

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ชีวิต

 10. พนาวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 11. รัก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

  กลุ่มคำไวพจน์อารมณ์/ความรู้สึก

 12. สงคราม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 13. ตะวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 14. พื้นดิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 15. มากมาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มาก

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม บอกปริมาณ/ขนาด

 16. ความรู้

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ความรู้

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม การศึกษา

  ประเภทของคำ คำนาม

  ความหมาย สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์

 17. ทะเล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 18. วารีชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 19. อากาศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ท้องฟ้า

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 20. สุข

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 21. หมอก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมฆ

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 22. ควาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 23. ตา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดวงตา

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 24. มอง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง

 25. ทหาร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทหาร

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 26. บัว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 27. ราชา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 28. เศร้าโศก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ร้องไห้

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 29. แสงสว่าง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แสง

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 30. ยุพิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 31. มนุษย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

  ประเภทของคำ คำนาม

  ความหมาย มนุษย์

 32. คงคา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 33. หิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 34. ดูดี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 35. ชอบ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

  กลุ่มคำไวพจน์อารมณ์/ความรู้สึก

 36. กระบือ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 37. ของกิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ อาหาร

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม อาหาร/เครื่องดื่ม

 38. หอมหวน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หอม

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 39. เดือน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 40. เทวัญ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 41. คิดถึง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คิดถึง

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

  ประเภทของคำ คำกริยา

  ความหมาย นึกถึงด้วยใจผูกพัน

 42. บ้าน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ บ้าน

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 43. ทินกร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 44. ประเทศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 45. พ่อ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 46. บุปผชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 47. กลางคืน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กลางคืน

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 48. ดวงแด

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 49. สุริยะ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 50. สุขสบาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย

  กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก


ทางทีมงานจะทำการรวบรวมคำไวพจน์เรื่อย ๆ เพื่ออุทิศให้เป็นส่วนหนึ่งในคลังข้อมูลภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป