คำไวพจน์

คำไวพจน์ หมวด ส

คำไวพจน์ หมวด ส ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ / การหลากคำ / คำพ้องรูป / คำพ้องความหมาย

คำพ้องมีกี่ประเภท?

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ส

คำไวพจน์ หมวด ส ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. คำไวพจน์ สงคราม = จำบัง / กรุน / สมร- / สมร / ต่อสู้ / รณ- / รณ / ฉุป- / ฉุป / สู้รบ / ยุทธนาวี / การรบพุ่ง / ยุทธนา / ศึกสงคราม / ยุทธ- / ยุทธ / ยุทธ์
 2. คำไวพจน์ สดใส = วิลาส / ศุภร- / ศุภร / จิตร- / จิตร / ขจี / เอี่ยมอ่อง / แอร่ม / พิลาส / ผ่องใส / รังรอง / รงรอง / แจ๋วแหวว / แจ่มใส / เปล่งปลั่ง / ฉายเฉิด / งาม / ไม่ขุ่นมัว
 3. คำไวพจน์ สบาย = เกษม / เสบย / เขลง / เปรม / หัฏฐะ / อุตุ / อิ่มเอิบ / เหลา / เขษม / ร่มเย็น / สุขิน / สุขี / เขม / เขม- / เขมา / หฤษฎ์ / เป็นสุข / ตระอาล / สบายอารมณ์ / สะดวก / สุขสบาย / สุข / สะดวกสบาย / พอเหมาะพอดี / พอเหมาะ / พอดี / สบายใจ / อยู่ดีกินดี / สำราญใจ / สำราญกาย / สำราญ / ผาสุก / สุนันท์ / รวยรื่น / สุข-
 4. คำไวพจน์ สร้าง = บพิธ / ทำ / แปลง / เนรมิต / นิรมิต / สฤษฏ์ / สฤษฎี / สฤษฎิ / นฤมิต / ทำ / แปลง / นิมิต / เนรมิต / นิมมาน / นฤมาณ / นิรมาณ / ก่อสร้าง / รังสฤษฏ์ / สถาบก / รังสรรค์ / รังรักษ์ / รัง / สรรค์
 5. คำไวพจน์ สวย = งาม / วิไล / ไฉไล / ลาวัณย์ / ลอย / สวยงาม / ประไพ / อำไพ / วิลาวัณย์ / โสภา / โสภณ
 6. คำไวพจน์ สวยงาม = สวย / หล่อ / ดูดี / น่าสนใจ / ติดตา / เคลิบเคลิ้ม
 7. คำไวพจน์ สวรรค์ = ไตรทิพย์ / สุราลัย / สุขาวดี / สรวง / สุริยโลก / สุคติ / ไตรทศาลัย / ศิวโลก / เทวโลก / ไทวะ / เทวาลัย / เทวาวาส
 8. คำไวพจน์ สะอาด = เศาจ / สังสุทธิ / สะอาง / ชระ / พิศุทธิ์ / วิมล / สุก / สุก- / แผ้ว / สังสุทธ์ / เศาจ- / วิสุทธ์ / วิสุทธิ์ / ขาว / พิศุทธ์ / กรสุทธิ์ / เรี่ยม / สำอาง / บพิตร / สะอ้าน / หมดจด / สระอาด / สุทธ / สุทธ- / สุทธ์ / สกาว / ประวิตร / สะอาดสะอ้าน / บริสุทธิ์ / ศุจิ / สุจิ / วิรัช / ศุทธะ / ศุทธิ / สุทฺธ / สุทฺธิ
 9. คำไวพจน์ สัตว์ = สัตว / สัตว- / สัตวชาติ / ปาณี / ปาณภูต / ปสพ
 10. คำไวพจน์ สามัคคี = ความพร้อมเพรียงกัน / ความปรองดองกัน / พร้อมเพรียง / ปรองดอง / ร่วมมือร่วมใจกันทำ / ร่วมมือร่วมใจ / สามคฺรี / สมัครสมาน / ร่วม
 11. คำไวพจน์ สิงโต = จ้าวแห่งสัตว์ / ราชสีห์ / ไกรศรี / ไกรสรี / เกสรี / พาฬ / พาฬ- / สิงห์ / ไกรศร / ไกรสร / เจ้าป่า / นฤเคนทร์ / สีหราช / สีห์
 12. คำไวพจน์ สีขาว = ปัณฑูร / ศุภร / ธวัล / ศุกร / เศวตร
 13. คำไวพจน์ สีคราม = สีฟ้าอ่อน / สีตะพุ่น / สีน้ำเงิน
 14. คำไวพจน์ สีม่วง​ = อินทนิล​
 15. คำไวพจน์ สีแดง = เลือดนก / หง / เลือดหมู / มณีราค / ประวาลวรรณ / รุธิระ / โลหิต / มันปู / โรหิต / รุเธียร
 16. คำไวพจน์ เสียใจ = ร้องไห้
 17. คำไวพจน์ เสือ = พยัคฆา / พาฬ / ขาล / ศารทูล / พยัคฆ์
 18. คำไวพจน์ แสง = โอภาส / ภาสวร / วิชชุ / วิชชุดา / วิชชุตา / วิภาส / แพรว / กร / อังศุ / ทีป / ทีปะ / ฉาย / ภาส / ภาส- / รุ่งโรจน์ / ฉิน / รุจิ / รุจี / บริราช / นิภา / ศุภร / ศุภร- / ประกาย / วาววาม / พร่างพราว / กระแสง / ร่ายรัง / พรายแสง / จัดจ้า / อรุณ / ประภา / แสงสว่าง / แสงไฟ / วาวแสง / ยับยง / มรีจิ / ภาสุระ / อาภา / อัจจิ / พระแวว / รังสิ / รังสี / อัจจิมา / แพร้ว

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ส"