คำไวพจน์ หมวด อ

คำไวพจน์ หมวด อ ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ / การหลากคำ / คำพ้องรูป / คำพ้องความหมาย

คำพ้องมีกี่ประเภท?

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด อ

คำไวพจน์ หมวด อ ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. คำไวพจน์ อกตัญญู = ไม่รู้คุณ / ไม่รู้จักบุญคุณ / ไม่รู้คุณคน / ไม่สำนึกบุญคุณ / เนรคุณ / ไม่รู้อุปการคุณ / ทรพี / ไม่สำนึกถึงบุญคุณ / นิรคุณ / อกตเวที
  2. คำไวพจน์ อยู่ = สำนึง / สึง / เนา / สิง / ประจำ / แทรก / ระยัง / สถิต / ยืนอยู่ / ตั้งอยู่ / ศยะ / สิงสถิต / สิงสู่ / อาศัย
  3. คำไวพจน์ อร่อย = มีรสดี / ถูกปาก / เอร็ดอร่อย / แซบ / นัว / สะเด็ด / เอมโอช / มธุรตรัย / สาทุ / เสาวรส / โอชะ / โอชา / กระป่ำ / กระเอบ
  4. คำไวพจน์ อาคาร = วิหาร / บ้าน / เคหา
  5. คำไวพจน์ อารมณ์ = สติอารมณ์ / ธรรมารมณ์ / เอกัคตา / ปุเรจาริก / อาเวค / จิตใจ / พิชาน
  6. คำไวพจน์ อาวุธ = มีด / มีดปลายแหลม / ธนู
  7. คำไวพจน์ อาหาร = โภชนียะ / ภักขะ / เสบียงกรัง / สัมพล / สมพล / ภักษาหาร / ผลาหาร / ภิกษาหาร / ขาทนียะ / นิตยภัต / ของกิน / วิฆาส / ธัญญาหาร / ภุกตาหาร / เสบียง / สุธา / ภัตตาหาร / เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต / เครื่องค้ำจุนชีวิต
  8. คำไวพจน์ อำนาจ = ฤทธิ์ / อิทธิฤทธิ์ / นั่งแท่น / สิทธิ์ขาด / เผด็จการ / ศักดิ์สิทธิ์ / รัฐประหาร / สิ่งศักดิ์สิทธิ์ / ยิ่งใหญ่ / สิทธิ / สิทธิ์ / วิเศษ / อาชญา / อาญา

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด อ"