คำไวพจน์

คำไวพจน์ หมวด ง

คำไวพจน์ หมวด ง ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ การหลากคำ คำพ้องรูป คำพ้องความหมาย

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ง

คำไวพจน์ หมวด ง ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. งดงาม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งดงาม
 2. งดงาม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม
 3. งอกงาม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พัฒนา
 4. งอกเงย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ประโยชน์
 5. งอแง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ร้องไห้
 6. งานดี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งดงาม
 7. งาม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สดใส
 8. งาม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม
 9. งาม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวย
 10. งาม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งดงาม
 11. งามงอน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม
 12. งุ่นง่าน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ โกรธ
 13. งู
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งู
 14. ง่าม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มด
 15. เงิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ
 16. เงิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รางวัล
 17. เงินทอง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เงิน
 18. เงี้ยว
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งู
 19. เงือก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งู
 20. เงือกหงอน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พญานาค
 21. แง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ร้องไห้

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ง"