คำไวพจน์ หมวด ก

คำไวพจน์ หมวด ก ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ / การหลากคำ / คำพ้องรูป / คำพ้องความหมาย

คำพ้องมีกี่ประเภท?

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ก

คำไวพจน์ หมวด ก ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. คำไวพจน์ กตัญญู = กตัญญุตา / กตัญญูกตเวที / กตเวที
 2. คำไวพจน์ กระจก = พระฉาย / กระจกเงา / แว่นฟ้า / คันฉ่อง
 3. คำไวพจน์ กระต่าย = ศศ / ศศ- / ศศะ / หริณะ
 4. คำไวพจน์ กลางคืน = กลางค่ำ / คืน / รัตติกาล / อันธิกา / มืดค่ำ / มาลำ / มะลำ / นิศา / นักตะ / รัต- / รัต / ย่ำค่ำ / รัชนี / รชนี / รชนิ / ค่ำคืน / ราตรี / รัตติ
 5. คำไวพจน์ กลิ่น = อบอวล / อาย / คนธ์ / คันธ์ / เทวสุคนธ์ / เสาวรภย์ / ฉม / สุคนธรส / สุคันธรส / เสารภย์ / สุคนธชาติ / คันธ / คันธ- / คันธะ
 6. คำไวพจน์ กล้อง = กล้องถ่ายรูป / กล้องฟิล์ม / กล้องดิจิทัล
 7. คำไวพจน์ กวาง = มฤค / กระจง / ละมั่ง / ละอง / ละองละมั่ง / หริณะ / สมัน / เนื้อทราย / มฤคี / มฤค- / กวางผา / เก้ง / อีเก้ง / มิคะ / มิค- / มิค / รงกุ์ / อุสา / เนื้อ
 8. คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง = ราชินี / กษัตรี / เจ้าฟ้า / พระนาง / เยาวเรศ / ยุพเรศ / เทพิน / กษัตรีย์ / นฤปัตนี / นางผู้เป็นใหญ่ / นางพญา / ราชญี / พระราชินี
 9. คำไวพจน์ กุหลาบ = มะวาร / มาวาร / ยี่สุ่น / นวาระ / บุหงา
 10. คำไวพจน์ เกิด = ชนม์ / อภิชาต- / อภิชาต / ประสูติ- / ประสูติ / สูนะ / สูติ- / สูติ / กำเนิด / ภวะ / ภว- / ภว / ถือกำเนิด / ชนม- / ชนม / แดดาล / อุบัติ- / อุบัติ / ชาตะ / ชาต- / ชาต / เสวยพระชาติ / ประภพ
 11. คำไวพจน์ เก่ง = ชะมัด / ชำเนียร / ชีระ / เชี่ยว / ชำนาญ / ถนัด / คล่อง / แกล้ว / เชียร / หาญ / ยวดยง
 12. คำไวพจน์ โกรธ = ไม่พอใจอย่างรุนแรง / ขุ่นเคือง / ขุ่นเคืองใจ / พิโรธ / รุษฏ์ / ดาลเดือด / โทโส / โทสะ / โทส- / โทส / ถือโกรธ / เคียดแค้น / ขัดแค้น / คั่งแค้น / โกรธา / ขัดเคือง / ขึ้งโกรธ / ขุ่นเคืองใจอย่างแรง / ทรงพระโกรธ / โกรธเกรี้ยว / โกรธจัด / เกรี้ยวโกรธ / โกรธขึ้ง / ขึ้งเคียด / พื้นเสีย / โมโห / เดือดดาล / มาระ
 13. คำไวพจน์ ไกล = ทุราคม / ฉงาย / เทียรฆ- / วิทูร / ทูร / ทูร- / ทุรัศ / ตะลิบ / เทียรฆ
 14. คำไวพจน์ ไก่ = กุกกุฏ / กุกกุฏ-

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ก"