คำไวพจน์ หมวด ท

คำไวพจน์ หมวด ท ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ / การหลากคำ / คำพ้องรูป / คำพ้องความหมาย

คำพ้องมีกี่ประเภท?

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ท

คำไวพจน์ หมวด ท ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ = ฟอสเฟส / ก๊าซธรรมชาติ / น้ำมันดิบ / ถ่านหิน / ดินขาว / แคลเซียม / โปแตสเซียม / กำมะถัน / เกลือ / ทราย / หิน / เหล็ก / ฟลูออไรท์ / วุลแฟรม / เงิน / ทองคำ / แมกนีเซียม / อลูมิเนียม / ตะกั่ว / ทองแดง / แมงกานีส / ดีบุก
 2. คำไวพจน์ ทวาร = ทวาร- / ไตรทวาร / หัวไส้ / ดาก / วัจมรรค / ตูด / เวจมรรค / ส้วง / อุจจารมรรค / หูรูด
 3. คำไวพจน์ ทศกัณฐ์ = กุมภกรรณ / ไมยราพ / อินทรชิต / ท้าวลัสเตียน / ไพนาสุริยวงศ์ / สหัสเดชะ / ขร / ทูษณ์ / ตรีเศียร / มังกรกัณฐ์ / ท้าวจักรวรรดิ / มารีศ / นางมณโฑ / นางสำมนักขา / นางเบญกาย / นางสุพรรณมัจฉา
 4. คำไวพจน์ ทหาร = ทเมิน / พลรบ / ปัตติก / ลูกน้ำเค็ม / พลานึก / แสนยากร / นาวิน / พลขับ / พลร่ม / โยธา / มหาดเล็ก / พลากร / อัสสานิก / อัสสานีก / อัสสานึก / ดุรงคี / ถเมิน / หัตถานึก / ทหารเลว / ทหารเกณฑ์ / รี้พล / กองพล / กองทัพ / อนีกัฐ / ลูกทัพฟ้า / เสนา / อธิวาส / ทหารกองเกิน / ลูกประดู่ / โยธิน / นักรบ / กองหนุน / บาทภัฏ / ทกล้า / ทแกล้ว / นาวิกโยธิน
 5. คำไวพจน์ ทอง = สุวรรณ
 6. คำไวพจน์ ทองคำ = จามีกร / อุไร / หิรัณย์ / โสณ / สิงคี / ไร / ริน / จารุ / มหาธาตุ / ชาตรูป / สุพรรณ / กาญจน / กัมพู / มาศ / กนก / ชมพูนุท / กาญจนา / สุวรรณ / เหม / กาณจน์
 7. คำไวพจน์ ทะเล = สินธู / สินธุ / สินธุ์ / ลำน้ำ / แม่น้ำ / สายน้ำ / น้ำ / มหาสมุทร
 8. คำไวพจน์ ทาง = อังศุ / มัค / มัค- / มัคคะ / วลัญช์ / สาย / หนทาง / ครรลอง / นิยาม / นิยามครรลอง / ชะช่อง / วิถี / แพ่ง / ทำนอง / ผลู / มุข / มุข- / ลู่ / เส้นทาง / เซราะ / เบื้อง / ถนน / มรคา / ทิศา / กบิล / จรอก / ด้าน / ปริยาย / ราชิ / ราชี / หน / อยน / อยน- / ทิศ / เชราะ / อัทธ / อัทธ- / อัทธ์ / อัทธา / อัทธาน / โอกาส / มรรค / มรรค- / มรรคา
 9. คำไวพจน์ ที่ = ณ / ประเทศ / มณฑล / แว่นแคว้น / ถิ่น / ตำบล / แดน / เขต / พิสัย / แห่ง / ปลาก / แห่ง / บ่อเกิด / ศูนย์รวม / บริเวณ / ที่อยู่ / ถิ่น
 10. คำไวพจน์ ทุกข์ = ทุกข / ทุกข- / เดือดร้อน / โศก / เศร้า / ตรม / เสียใจ / ระกำ
 11. คำไวพจน์ ท้องฟ้า = อัมพร / ทิฆัมพร / นภา / หาว / คคนางค์ / นภาลัย / เวหา / คคนานต์ / เวหาศ / โพยม / นภดล / อากาศ / นภ
 12. คำไวพจน์ เทวดา = สุรารักษ์ / เทวารัณย์ / เทวาคาร / เทเวศวร์ / เทเวศร์ / เทเวศ / เทเวนทร์ / นางฟ้า / สุร / นิรชรา / เทพ / ปรวาณ / เทวัญ / อมร / ไตรทศ / เทว / เทวินทร์ / เทวา / แมน
 13. คำไวพจน์ เทวดาผู้หญิง = เทวี
 14. คำไวพจน์ เทวดาหญิง = เทวี / นางฟ้า / นางสวรรค์ / กินรี
 15. คำไวพจน์ เท้า = บาทา / ตีน / บาท / บท / ส้น / บทศรี / ยุคลบาท / ซ่น / บทบงกช / บัวบาท

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ท"