คำไวพจน์

คำไวพจน์ หมวด ค

คำไวพจน์ หมวด ค ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ / การหลากคำ / คำพ้องรูป / คำพ้องความหมาย

คำพ้องมีกี่ประเภท?

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ค

คำไวพจน์ หมวด ค ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. คำไวพจน์ คติ = ความเป็นไป / แบบอย่าง / วิธี / แนวทาง / สัตบถ / การไป / บทเรียน / อุปบัติ / เวท- / ภาษิต / เวท / ลัทธิ / วิธี / คดี
 2. คำไวพจน์ คน = ชน / มนุช / ปาณี / ปราณี / บุทคล / นฤ- / นฤ / นรากร / นรา / นรชาติ / นารี / นรี / มนุษย- / มนุษย / มานุษย- / มานุษ / ชน- / นร / มนุษย์
 3. คำไวพจน์ ครุฑ = คคเนศวร / อมฤตาหรณ์ / สุเรนทรชิต / สุธาหรณ์ / สิตามัน / สรรปาราติ / เศวตโรหิต / วัชรชิต / รักตปักษ์ / รสายนะ / นาคนาศนะ / ตรัสวิน / จิราท / ครุฬ / ครุฑมาน / กาศยป / ขเคศวร / กาศยปิ / กามายุส / กามจาริน / สุบรรณ / นาคานตกะ / ขนบคาศน์ / ขเดศวร / สุวรรณกาย / นาคานดก / เวนไตย / ไวนเตยะ / วิษณุรถ / ปันนคนาสน์
 4. คำไวพจน์ ครู = อาจารย์ / อาจริย / บา / บาจรีย์ / ปาจริย / ปาจรีย์ / ปาจารย์ / แม่พิมพ์ / พ่อพิมพ์
 5. คำไวพจน์ ควัน = อัคนิพ่าห์ / อัคนิวาหะ / ธุมา / ธุม / ธูม / ธุมชาล / ธุม-
 6. คำไวพจน์ ความคิด = จินดา / ตรรก / ตรรก- / ตรรกะ / ตักกะ / มโนกรรม / มโนคติ / แนวคิด / ความอ่าน
 7. คำไวพจน์ ความรู้ = เมธา / พิทย / พิทย- / พิทย์ / พิทยา / โพธ / ภูมิรู้ / มันตา / วิชา / วิชานนะ / วิทยา / เวท / เวท-
 8. คำไวพจน์ ควาย = กาสร / กระบือ / มหิงสา / ลุลาย / มหิงส์ / มหิษ / ทุย
 9. คำไวพจน์ คำพูด = พจนา / ถ้อยคํา / พจน์ / พจน- / พจน / คำกลอน / พูดจา / พาที / วัจนะ / วัจนา / พากย์ / วจี / ถ้อย / วาจา
 10. คำไวพจน์ คิด = ดำริ / นึกตรอง / ใคร่ครวญ / ตรึก / จินต์ / จินต- / จินต / ครุ่นคิด / ตริตรอง / คำนึง / คะนึง / จินต์จล / ไตร่ตรอง / ตรึกตรอง / ตริ / นึก / ตรอง / ริปอง / มโน
 11. คำไวพจน์ คิดถึง = นึกถึง / ระลึก / นึก / จดจ่อ / ถวิล / คิด / รำลึก / คิดคำนึง / รำพึง
 12. คำไวพจน์ คือ = ครือ / เท่ากับ / ตกว่า / ได้แก่ / เมาะ / รวมความว่า / ลงความว่า / ถือเอาว่า
 13. คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม = ภูษา / วัตถ์ / วัตถา / วัตถาภรณ์ / วัตถาลังการ / อาภรณ์
 14. คำไวพจน์ เครื่องปรุง = เครื่องปรุงรส
 15. คำไวพจน์ เคลื่อนที่ = เดินไป / เคลื่อนไป / เดิน
 16. คำไวพจน์ เคลื่อนไหว = ขยับ / ยาตรา / ยุรบาตร / ท่าว / ทะท่าว / ดำเนิน / เดินเหิน / ถีบทาง / ผเดิน / ยาตร / เตร่ / เดาะ / ผันผาย / จรลี / ยก / ยืด / ย้าย / หลบ / ยัวรยาตร / เยื้องย่าง / ประพาส / ยุรยาตร / ไคลคลา / นวย / คลาน / เคลื่อนที่ / ยวรยาตร / ลีลา / เดิน / คลา / เคลื่อน / จรัล / ย่าง / ย่างตีน / ย่างเท้า
 17. คำไวพจน์ เคารพ = ยกย่อง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ค"