คำไวพจน์ หมวด ห

คำไวพจน์ หมวด ห ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ / การหลากคำ / คำพ้องรูป / คำพ้องความหมาย

คำพ้องมีกี่ประเภท?

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ห

คำไวพจน์ หมวด ห ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. คำไวพจน์ หนาว = เย็นจัด / หนาวเหน็บ / ศิศีระ / เย็นเยือก / ศิศิร / เยือกเย็น / สีตล / สีตล- / สีต / สีต- / ศีตละ
 2. คำไวพจน์ หนู = มุสิก / หริ่ง / มูสิก / มูสิก- / มูสิกะ / ชวด / พุก / ตะเภา
 3. คำไวพจน์ หมอดู = โหร / ดูดวง / โหรา / พยากรณ์ / พรหมชาติ / ผู้ให้ฤกษ์ / ผู้ทำนายโชคชะตา
 4. คำไวพจน์ หมาจิ้งจอก = ศฤคาล / สฤคาล / สิคาล / สิงคาล / ศิคาล / หมาป่า / สุนัขจิ้งจอก
 5. คำไวพจน์ หมู = สุกร / วราห์ / วราหะ / จรุก / ศูกร / กุน
 6. คำไวพจน์ หลงใหล = ลุ่มหลง
 7. คำไวพจน์ หอม = สุคนธ์ / ดอมดม / ดอม / รัญจวน / พิโดร / โดร / เทวสุคนธ์ / คันธะ / คันธ- / คันธ / สุรภี / วาสนะ / กำยาน / วาสะเสารภย์ / วาสะ / สุคันธ์ / หอมหื่น / สุคนธ- / สุคนธ / หอมตลบ / อวล / กระอวล / เสาวรภย์ / สุคนธชาติ / หอมหวน / ประทิ่น / ฉม / สุคันธรส / สุคนธรส / เสาวคันธ์ / เสาวคนธ์
 8. คำไวพจน์ หัว = ล้าน / มุทธา / มูรธา / มูรธ- / มูรธ / สิระ / สิร- / สิร / เถิก / หงอก / ศีรษะ / โล้น / กะลาหัว / เกศา / เกศี / สิโรตม์ / สิโรดม / หัวกบาล / กบาล
 9. คำไวพจน์ หัวใจ = หัวอกหัวใจ / หัวจิตหัวใจ / กระมล / ใจ / หทัย / หฤทัย / หฤทัย- / กมล / กมล- / กมลา / กมลาศ
 10. คำไวพจน์ หิมะ = หิม / หิม- / หยาดน้ำฟ้า
 11. คำไวพจน์ ห่วงใย = มีใจพะวงอยู่ / มีทุกข์กังวลอยู่ / กังวล / ทำวน / อาลัย / อะร้าอร่าม / ปลิโพธ / ทรรทึง / ทรทึง / ทำงน / อาวรณ์ / พะวง / ห่วงหา
 12. คำไวพจน์ เหนือ = บน / ข้างบน / พ้น / ยกขึ้น / ลอย / สูง
 13. คำไวพจน์ เหมือน = เปรียบดัง / ใกล้เคียง / เทียบเคียง / เทียบเท่า / เช่น / เทียม / เทียบ / เฉกเช่น / เฉก / ดุจว่า / เปรียบ / ดัง / คล้าย / ราวกับ / ประดุจ / เสมือน / ดั่ง / ดุจ
 14. คำไวพจน์ เห็น = พบ / ปะ / ประสบ / เจอะ / เจอ / มลัก / หัน
 15. คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง = มหันต์ / มหึมา / ไพศาล / มหา / พิบูลย์ / มโหฬาร
 16. คำไวพจน์ ให้ = มอบ / ประทาน / ยื่น / หยิบยื่น / ส่งต่อ / อำนวย / ตังวาย / ถวาย / บรรทาน / ประจาค / บริจาค / วิกัป
 17. คำไวพจน์ ไหว้ = กราบ / บูชา / คำนับ / นอบนัอม / คารวะ / ประณม / ประณต / ถวายบังคม / วันทา

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ห"