คำไวพจน์

คำไวพจน์ หมวด ย

คำไวพจน์ หมวด ย ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ การหลากคำ คำพ้องรูป คำพ้องความหมาย

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ย

คำไวพจน์ หมวด ย ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ยก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 2. ยกขึ้น
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เหนือ
 3. ยกย่อง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคารพ
 4. ยกโทษ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ขอโทษ
 5. ยพุเรศ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 6. ยม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ร้องไห้
 7. ยล
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง
 8. ยวดยง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เก่ง
 9. ยวดยาน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เรือ
 10. ยวรยาตร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 11. ยักย้าย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เปลี่ยน
 12. ยักษา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ยักษ์
 13. ยักษิณี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ยักษ์
 14. ยักษี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ยักษ์
 15. ยังมี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มี
 16. ยังหยัง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม
 17. ยับยง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แสง
 18. ยัวรยาตร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 19. ยาตร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เดิน
 20. ยาตร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 21. ยาตรา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไป
 22. ยาตรา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เดิน
 23. ยาตรา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 24. ยาตาย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พิษ
 25. ยาพิษ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พิษ
 26. ยาย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แม่
 27. ยาว
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไกล
 28. ยาสั่ง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พิษ
 29. ยาหยัง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ชนะ
 30. ยาเยีย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รักษา
 31. ยินดี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดีใจ
 32. ยินมลาก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดีใจ
 33. ยิ่งใหญ่
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ อำนาจ
 34. ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดีใจ
 35. ยิ้มแต้
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดีใจ
 36. ยี่สุ่น
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กุหลาบ
 37. ยืด
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 38. ยืดยาว
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไกล
 39. ยืนอยู่
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ อยู่
 40. ยื่น
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ให้
 41. ยุคลบาท
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เท้า
 42. ยุทธ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม
 43. ยุทธ-
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม
 44. ยุทธนา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม
 45. ยุทธนาวี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม
 46. ยุทธ์
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม
 47. ยุพดี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 48. ยุพา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 49. ยุพิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 50. ยุพเยาว์
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 51. ยุพเรศ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
 52. ยุพเรศ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 53. ยุรบาตร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 54. ยุรยาตร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 55. ยุว, ยุวา, ยุวาน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย
 56. ยุวดี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 57. ย่อง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เดิน
 58. ย่องกริบ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เดิน
 59. ย่า
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แม่
 60. ย่าง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 61. ย่างตีน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 62. ย่างเท้า
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 63. ย่ำค่ำ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กลางคืน
 64. ย่ำค่ำ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา
 65. ย้อง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม
 66. ย้อแย้
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เดิน
 67. ย้าย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 68. ย้าย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เปลี่ยน
 69. ยํ่าสนธยา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กลางคืน
 70. เยอะ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เยอะ
 71. เยอะแยะ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เยอะ
 72. เยาวพาน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย
 73. เยาวมาลย์
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก
 74. เยาวรักษณ์
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 75. เยาวลักษณ์
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 76. เยาวเรศ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 77. เยาวเรศ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
 78. เยีย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม
 79. เยีย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไก่
 80. เยียวยง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม
 81. เยี่ยม ๆ มอง ๆ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง
 82. เยือกเย็น
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หนาว
 83. เยื้องย่าง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 84. เยื้องย่าง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เดิน
 85. เย็นจัด
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หนาว
 86. เย็นเยือก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หนาว
 87. แยงยล
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง
 88. แยะ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เยอะ
 89. โยธา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทหาร
 90. โยธิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทหาร
 91. ใยยอง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ย"