คำไวพจน์

คำไวพจน์ หมวด ถ

คำไวพจน์ หมวด ถ ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ การหลากคำ คำพ้องรูป คำพ้องความหมาย

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ถ

คำไวพจน์ หมวด ถ ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ถกล
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม
 2. ถนน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทาง
 3. ถนัด
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เก่ง
 4. ถวาย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ให้
 5. ถวายบังคม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไหว้
 6. ถวิล
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คิดถึง
 7. ถวิล
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คิด
 8. ถับ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เร็ว
 9. ถับ ๆ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เร็ว
 10. ถั่ง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไป
 11. ถั่ง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ถึง
 12. ถั่น ๆ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เร็ว
 13. ถิร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แข็งแรง
 14. ถิร-
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แข็งแรง
 15. ถิ่น
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ที่
 16. ถีบทาง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เดิน
 17. ถีบทาง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เคลื่อนไหว
 18. ถี่เท้า
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เดิน
 19. ถึง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ถึง
 20. ถือกำเนิด
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เกิด
 21. ถือเอาว่า
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คือ
 22. ถือโกรธ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ โกรธ
 23. ถูกตา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม
 24. ถูกปาก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ อร่อย
 25. ถเมิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทหาร
 26. ถ่อง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม
 27. ถ่อย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เลว
 28. ถ่านหิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ
 29. ถ้อย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คำพูด
 30. ถ้อยคำ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คำพูด
 31. เถยจิต
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ จิต
 32. เถาะ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กระต่าย
 33. เถาะ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปี
 34. เถิก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หัว
 35. เถิง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ถึง
 36. เถียร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แข็งแรง
 37. เถื่อน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า
 38. เถ้า
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ชรา
 39. เถ้าแก่
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย
 40. แถง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์
 41. ไถง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ถ"