คำไวพจน์ หมวด ผ

คำไวพจน์ หมวด ผ ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ / การหลากคำ / คำพ้องรูป / คำพ้องความหมาย

คำพ้องมีกี่ประเภท?

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ผ

คำไวพจน์ หมวด ผ ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. คำไวพจน์ ผิวงาม = วิไลวรรณ / เฉลา / ฉวี / สินี / ผ่อง / นิรมล / พริ้ง / มังสี
  2. คำไวพจน์ ผู้ชาย = เจ้าบ่าว / ผม / ผัว / แป๊ะ / ปุม-, ปุมา / ปู่ / ปิตุละ, ปิตุลา / บัก / บา / ตัวพระ / ชายชาตรี / พ่อเล้า / คนสุก / คนดิบ / ขันที / เขย / กระหม่อม / เกล้ากระหม่อม / เกล้ากระผม / กะกัง / ภาตา / กนิษฐภาดา / ภิกษุ / บุรุษ / อา / สมิงมิ่งชาย / วีรบุรุษ / ลื้อ / ลุง / เยาวพาน / ยุว, ยุวา, ยุวาน / มัชฌิมบุรุษ / มาณพ / พระฤๅสาย / ภาดร, ภาดา / ภาติยะ / ภาตระ / ภาติกะ / ภาตา, ภาตุ / ภราดร, ภราดา, ภราตร–, ภราตฤ– / พระรอง / พระเอก / พ่อเลี้ยง / พ่อ / คุณชาย / ทิด / พ่อหนาน / หนุ่มน้อย / บ่าวน้อย / พ่อหนุ่ม / กระผม / เรียม / กระไทชาย / กระทาชาย / ท่านชาย / น้อย / ชาย / ตี๋ / ท้าว / เทพบุตร / ประสก / พระปิตุลา / ปิตุละ / ปิตุลา / ปั่ว / เด็กผู้ชาย / เถ้าแก่ / ฤๅสาย / ฮาจย์ / ธ / พระ / พระหน่อเนื้อ / พระหน่อ / อ้าย / สุดหล่อ / เสี่ย / เฮีย / ลูกผู้ชาย / นายหัว / ดอล / อนุชา / เชษฐา / ภราดร / ภราดา / หลวง / ต้น / พ่อพลาย
  3. คำไวพจน์ ผู้หญิง = โฉมตรู / อนงค์ / ยุพดี / พนิดา / อิสตรี / ยุพา / กัญญา / ยุพิน / ยุวดี / กันยา / พธู / เกศินี / กัลยา / จอมขวัญ / นุช / วรางคณา / ยุพเรศ / อีตถี / เยาวรักษณ์ / อรทัย / สมร / กัลยาณี / เยาวเรศ / กานดา / เยาวลักษณ์ / ดวงสมร / ดรุณี / วนิดา / นงคราญ / นงเยาว์ / อรไท / นงพะงา / นงลักษณ์ / สุดา / บังอร / นารี / อิตถี / มารศรี / สตรี
  4. คำไวพจน์ ผู้เป็นใหญ่ = นาย / ผู้เป็นหัวหน้า / ผู้จ้าง / นายตรวจ นายทะเบียน / ผู้ควบคุม / พญา / อินทร- / อินทร์ / อินท์
  5. คำไวพจน์ แผ่นดิน = ปัถพี / พื้นดิน / ธาตรี / กษมา / ธรณิน / ธเรษตรี / ธริษตรี / ธรา / ปฐพี / ด้าว / พสุมดี / ปฐวี / ธาษตรี / มหิ / หล้า / พสุธา / พสุนทรา / พสุธาดล / ภพ / ภูตลา / พิภพ / ภูมิ / ธรณี / ภูวดล / เมธินี / ธราดล / โลกธาตุ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ผ"