คำไวพจน์ หมวด ม

คำไวพจน์ หมวด ม ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ / การหลากคำ / คำพ้องรูป / คำพ้องความหมาย

คำพ้องมีกี่ประเภท?

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด ม

คำไวพจน์ หมวด ม ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. คำไวพจน์ มด = เล็น / ตะนอย / ตะลาน / มดดำ / มดแดง / อ้ายชื่น / ง่าม
 2. คำไวพจน์ มนุษย์ = เพื่อน / ฤาษี
 3. คำไวพจน์ มลทิน = มัวหมอง / ไม่บริสุทธิ์ / สกปรก / มละ / ด่างพร้อย / เกลือกกลั้ว / ราคี / คาว / มุทิน / สนิม / อุปราคา
 4. คำไวพจน์ มอง = มุ่งดู / ดู / ชายตา / เมียงมอง / มองเมียง / แยงยล / ยล / เยี่ยม ๆ มอง ๆ / หมายตา / ชระเมียง / ทอดตา / ทอดสายตา / ส่ายตา / บง / ส่งสายตา
 5. คำไวพจน์ มาก = บเอ / พันลาย / กรด / ครามครัน / เจี๊ยบ / ดีพร / พหุล / เมือบ / หนาตา / อเนก / อธิก / วิบุล / วิบูล / มูน / พหล / พอแรง / ปัง / ปือ / แปร๊ด / ภูริ / มลาก / หนา / เหวง / โหวงเหวง / กระชอม / เกลี่อน / เกลื่อนกล่น / คลาคล่ำ / เตอะ / มากมาย / โต / โข / ชะมัด / เอาเรื่อง / พรรเหา / พันเหา / พหุ / พหู / มิดหมี / เป็นกอง / ภฤศ / จัด / มหัต / มหันต์ / ใหญ่ / ขู / โอฬาร / ภุส / ไกร / บารนี / เกรียง / อธึก / อำพน / หลาย / หลาก / แครครั่ง / คับคั่ง / ดา / ชุกชุม / อักโข
 6. คำไวพจน์ มาลัย = ดอกไม้ประดิษฐ์ / พวงมาลัย / มาไล / อุบะ / พวงมาลา
 7. คำไวพจน์ มี = มั่ง / กอบด้วย / ประกอบด้วย / ยังมี / ได้แก่
 8. คำไวพจน์ มือ = กร / หัตถ / หัตถ์
 9. คำไวพจน์ ม้า = พาชี / อัศว / มโนมัย / สินธพ / แสะ / อาชา / อาชาไนย / ดุรงค์ / อัศวะ / ไหย / อัสดร
 10. คำไวพจน์ เมฆ = ขี้เมฆ / ปัชชุน / เมฆา / เมฆินทร์ / เมฆี / วาริท / วาริธร / พยับเมฆ / วลาหก / อัมพุท / พลาหก / ปโยชนม์ / ปโยธร / หมอก
 11. คำไวพจน์ เมีย = ภรรยา
 12. คำไวพจน์ เมือง = บุรี / นครินทร์ / บุรินทร์ / ธานินทร์ / นคเรศ / พารา / สถานิย / กรุง / ธานี / ประเทศ / นครา / นคร / นคร / ธานิน / ปุระ
 13. คำไวพจน์ เมืองหลวง = ราชธานี / หัวเมือง / เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล / เมืองศูนย์กลาง
 14. คำไวพจน์ แมว = มัชชาระ / วิฬาร / วิฬาร์ / ชมา / พิฬาร / วิฑาล
 15. คำไวพจน์ แม่ = อัมพา / ชเนตตี / มารดา / มารดร / สัสุรี / สสุรี / ทวด / ชวด / ยาย / มาตฤ / มารดา / มาดา / มาตา / ย่า / มาตุ / เม / มาตุเรศ / มาตุรงค์ / ผู้ให้กำเนิด
 16. คำไวพจน์ แม่น้ำ = สายชล / สายนที / คลอง / ลุ่มน้ำ / แคว / สทิง / สินธุ์ / ลำน้ำ / สายน้ำ / น้ำ / ทะเล / มหาสมุทร / สินธู / ชลาสินธุ์
 17. คำไวพจน์ ไม่ = บมิ / มิ / อ / อ- / หาไม่ / หา ไม่ / หา...ไม่ / บ / บ่ / บราง / ไป่ / ฤ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด ม"