คำไวพจน์

100 คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำไวพจน์ รวม 100 คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ การหลากคำ คำพ้องรูป คำพ้องความหมาย

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน


รวม 100 คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กนก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทองคำ
 2. กมล
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ
 3. กระบือ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว
 4. กลางคืน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กลางคืน
 5. กลางวัน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา
 6. กษัตริย์
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
 7. กัษษากร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์
 8. กาล
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา
 9. กำเนิด
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เกิด
 10. ของกิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ อาหาร
 11. ขาว
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สะอาด
 12. คงคา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ
 13. ความรู้
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ความรู้
 14. ควาย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว
 15. คิดถึง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คิดถึง
 16. งาม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวย
 17. ชอบ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก
 18. ชั่ว
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เลว
 19. ชีวิต
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ชีวิต
 20. ดวงแด
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ
 21. ดวงใจ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ
 22. ดารา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดาว
 23. ดี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งดงาม
 24. ดู
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง
 25. ดูดี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม
 26. ดูแล
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รักษา
 27. ตะวัน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์
 28. ตา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดวงตา
 29. ทวิชาชาติ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก
 30. ทหาร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทหาร
 31. ทะเล
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล
 32. ทินกร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์
 33. นครา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง
 34. นที
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ
 35. นรก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นรก
 36. นางฟ้า
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา
 37. นารี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 38. น่าสนใจ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม
 39. บัว
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว
 40. บุตร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ลูกชาย
 41. บุปผชาติ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้
 42. บุปผา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้
 43. บุหงา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้
 44. บุหรง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก
 45. บ้าน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ บ้าน
 46. บ้านเรือน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ บ้าน
 47. ปทุมา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว
 48. ประกาย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แสง
 49. ประเทศ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง
 50. ปัญญา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ฉลาด
 51. ผกา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้
 52. ผู้ชาย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย
 53. พนาวัน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า
 54. พระนารายณ์
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระวิษณุ
 55. พื้นดิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน
 56. พ่อ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย
 57. ภูผา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา
 58. มนุษย์
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน
 59. มรณะ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย
 60. มหาสมุทร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล
 61. มหิงสา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว
 62. มอง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง
 63. มัสยา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา
 64. มากมาย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มาก
 65. มาลี
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้
 66. มีนา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา
 67. ยุพิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง
 68. รัก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก
 69. ราชา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
 70. วาจา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คำพูด
 71. วายปราณ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย
 72. วารีชาติ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา
 73. สกุณา
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก
 74. สงคราม
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม
 75. สวย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม
 76. สายชล
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แม่น้ำ
 77. สิงขร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา
 78. สีน้ำเงิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สีคราม
 79. สุกร
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หมู
 80. สุข
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย
 81. สุขสบาย
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย
 82. สุคันธชาติ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้
 83. สุริยะ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์
 84. สู้รบ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม
 85. หมอก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมฆ
 86. หล่อ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม
 87. หอมหวน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หอม
 88. หิน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ
 89. อากาศ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ท้องฟ้า
 90. เช้า
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา
 91. เดือน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์
 92. เทวัญ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา
 93. เรียน
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เรียนรู้
 94. เศร้า
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทุกข์
 95. เศร้าโศก
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ร้องไห้
 96. แคว
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แม่น้ำ
 97. แม่น้ำ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล
 98. แสงสว่าง
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แสง
 99. ใจ
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หัวใจ
 100. ไหว้
  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไหว้

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำไวพจน์ทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำไวพจน์ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน