คำในภาษาไทย

ประเทศ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

Posted on by Admin

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ที่

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ที่

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย ประเทศ หมายถึง:

  1. น. บ้านเมือง, แว่นแคว้น; คำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้วความหมายคงเดิม เช่น อุรประเทศ หทัยประเทศ. (ส.; ป. ปเทส); (กฎ) ชุมนุมแห่งมนุษย์ซึ่งตั้งมั่นอยู่ในดินแดนอันมีอาณาเขตแน่นอน มีอํานาจอธิปไตยที่จะใช้ได้อย่างอิสระ และมีการปกครองอย่างเป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ของบรรดามนุษย์ที่อยู่ร่วมกันนั้น, รัฐ ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

  • ประเทศ
  • ประเทศ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: ประเทศ, คำไวพจน์ เมือง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"