คำในภาษาไทย

กำเนิด

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เกิด

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

ประเภทของคำ คำกริยา

ความหมาย เป็นขึ้น, มีขึ้น, ปรากฏขึ้น

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย กำเนิด หมายถึง:

  1. [กําเหฺนิด] น. การเกิด เช่น บิดามารดาเป็นผู้ให้กําเนิดแก่บุตร, มูลเหตุดั้งเดิม เช่น ตัวหนังสือไทยมีกําเนิดมาอย่างไร. ก. เกิด, มีขึ้น, เป็นขึ้น, เช่น โลกกําเนิดมาจากดวงอาทิตย์.

 ภาพประกอบ

  • กำเนิด

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: กำเนิด, คำไวพจน์ เกิด"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"