คำในภาษาไทย

เสลา

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

ความหมาย ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย เสลา หมายถึง:

  1. [สะเหฺลา] ว. สวย, งาม, เกลี้ยงเกลา, เปลา, โปร่ง, เฉลา ก็ว่า.

  2. [สะเหฺลา] น. ชื่อไม้ต้นชนิด Lagerstroemia tomentosa Presl ในวงศ์ Lythraceae ใบมีขน ดอกสีขาว ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง.

  3. [-ลา] น. ภูเขา, หิน. ว. เต็มไปด้วยหิน. (ป.; ส. ไศล).

 ภาพประกอบ

  • เสลา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: เสลา, คำไวพจน์ งาม"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"