คำในภาษาไทย

เทวี

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดาผู้หญิง

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

Posted on by Admin

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดาหญิง

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

Posted on by Admin

หมวดหมู่ คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

ประเภทของคำ คำนาม

ความหมาย เจ้านายที่เป็นผู้หญิง

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย เทวี หมายถึง:

  1. น. เทวดาผู้หญิง, นางพญา, นางกษัตริย์. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • เทวี
  • เทวี
  • เทวี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: เทวี, คำไวพจน์ เทวดาผู้หญิง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"