คำในภาษาไทย

เทพ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

Posted on by Admin

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เก่ง

ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

ความหมาย เด่น, ดี, มีความสามารถ, เชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่ง

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เก่ง

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย เทพ หมายถึง:

  1. น. ชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า เทพ เช่น เทพชาตรี เทพทอง เทพนิมิต เทพบรรทม เทพประทม เทพรัญจวน.

  2. น. สมณศักดิ์พระราชาคณะสูงกว่าชั้นราช ตํ่ากว่าชั้นธรรม เรียกว่า ชั้นเทพ เช่น พระเทพโมลี.

 ภาพประกอบ

  • เทพ
  • เทพ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: เทพ, คำไวพจน์ เทวดา"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"