คำในภาษาไทย

เถ้าแก่

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย เถ้าแก่ หมายถึง:

  1. น. ตําแหน่งข้าราชการฝ่ายในในพระราชสํานัก; ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอและการหมั้น; เรียกชายจีนที่เป็นผู้ใหญ่และมีฐานะดี, เรียกชายจีนที่เป็นเจ้าของกิจการ. (จ. เถ่าแก่).

 ภาพประกอบ

  • เถ้าแก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: เถ้าแก่, คำไวพจน์ ผู้ชาย"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"