คำในภาษาไทย

ปรมาจารย์

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ครู

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ครู 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย ปรมาจารย์ หมายถึง:

  1. [ปะระมาจาน, ปอระมาจาน] น. อาจารย์ผู้เป็นเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหนึ่ง.

 ภาพประกอบ

  • ปรมาจารย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ปรมาจารย์"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"