คำในภาษาไทย

นาวา

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เรือ

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ยานพาหนะ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เรือ

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย นาวา หมายถึง:

  1. น. ยศทหารเรือหรือทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร สูงกว่าเรือเอกหรือเรืออากาศเอก ตํ่ากว่าพลเรือตรีหรือพลอากาศตรี.

  2. (แบบ) น. เรือ. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • นาวา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: นาวา, คำไวพจน์ เรือ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"