คำในภาษาไทย

ทิศาปาโมกข์

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ครู

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ครู

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย ทิศาปาโมกข์ หมายถึง:

  1. น. อาจารย์ผู้มีความรู้และชื่อเสียงโด่งดัง.

 ภาพประกอบ

  • ทิศาปาโมกข์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: ทิศาปาโมกข์, คำไวพจน์ ครู"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"