คำไวพจน์ ชรา

คำไวพจน์ ชรา คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ชรา ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกชราได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ชรา มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ชรา คืออะไร?

ชรา = แก่ / แก่ด้วยอายุ / เถ้า / เฒ่า / สูงวัย / ชำรุดทรุดโทรม / หง่อม / ปัจฉิมวัย

ชรา อ่านว่า?

ชรา อ่านว่า /ชะ-รา/

ชรา หมายถึง?

ชรา ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [ชะ-] ว. แก่ด้วยอายุ, ชํารุดทรุดโทรม. (ป., ส.).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ชรา

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ปัจฉิมวัย หมายถึง [ปัดฉิมมะ-] น. วัยตอนปลาย, วัยชรา. (ป.).

  2. หง่อม หมายถึง [หฺง่อม] ว. แก่มาก ในคำว่า แก่หง่อม.

  3. เฒ่า หมายถึง ว. แก่, มีอายุมาก, เถ้า ก็ใช้.

  4. เถ้า หมายถึง น. สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว, ขี้เถ้า ก็ว่า.

  5. แก่ หมายถึง ว. มีอายุมาก เช่น แก่ไปทุกวัน ไม้แก่ เด็กคนนี้แก่กว่าเด็กคนนั้น, อยู่ในวัยชรา เช่น คนแก่ หญิงแก่, จัด เช่น เหลืองแก่ แก่เปรี้ยว แก่หวาน; โดยปริยายหมายความว่า จัดเจน หนัก หรือ ยิ่งไปในทางนั้น เช่น แก่สังคม แก่วิชา แก่เหล้า แก่เล่น แก่ไฟ.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ชรา คืออะไร?, คำในภาษาไทย แก่

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ชนะ ชีวิต ชื่นชม ชื่อ ช้าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชรา"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"