คำในภาษาไทย

กระบือ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ควาย

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

ประเภทของคำ คำนาม

ความหมาย สัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่ง

Posted on by Admin

หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย กระบือ หมายถึง:

  1. น. ควาย (มักใช้เป็นทางการ) เช่น รูปพรรณโคกระบือ. (ข. กรฺบี; มลายู เกรฺเบา).

 ภาพประกอบ

  • กระบือ
  • กระบือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: กระบือ, คำไวพจน์ ควาย"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"