คำในภาษาไทย

สุหร่ง

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

ความหมาย ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย สุหร่ง หมายถึง:

  1. ว. มีสีดี, มีสีงาม, งามฉูดฉาด, งามเรืองรอง, เพี้ยนมาจาก สุรงค์.

ภาพประกอบ "สุหร่ง"

  • สุหร่ง

บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"