คำในภาษาไทย

พริ้มเพรา

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

ความหมาย ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย พริ้มเพรา หมายถึง:

  1. ว. งามแฉล้ม.

ภาพประกอบ "พริ้มเพรา"

  • พริ้มเพรา

บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"