คำในภาษาไทย

พริ้งพราย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

ความหมาย ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย พริ้งพราย หมายถึง:

  1. ว. งามลออ.

ภาพประกอบ "พริ้งพราย"

  • พริ้งพราย

บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"