คำในภาษาไทย

ดวงใจ

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary ดวงใจ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. heart

  2. dearest

ภาพประกอบ

  • ดวงใจ

บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"