คำในภาษาไทย

ช้อย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

ความหมาย ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย ช้อย หมายถึง:

  1. ว. งอนงาม.

ภาพประกอบ "ช้อย"

  • ช้อย

บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"