คำไวพจน์ ไก่

คำไวพจน์ ไก่ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ไก่ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกไก่ได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

ไก่ หมายถึง สัตว์ปีกจําพวกนก

คำไวพจน์ของคำว่า ไก่ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ไก่ คืออะไร?

ไก่ = กุกกุฏ / กุกกุฏ-

ไก่ หมายถึง?

ไก่ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. ชื่อสัตว์ปีกจําพวกนก มีหลายวงศ์ บินได้ในระยะสั้น หากินตามพื้นดิน ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว ตัวผู้หงอนใหญ่และเดือยยาว เช่น ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ไก่ คืออะไร?, คำในภาษาไทย กุกกุฏ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์ ประเภทของคำ คำนาม ความหมาย สัตว์ปีกจําพวกนก หมวด คำนาม, คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ไกล ไป ไฟ ไม่ ไหว้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไก่"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"