คำไวพจน์ ไกล

คำไวพจน์ ไกล คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ไกล ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกไกลได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

ไกล หมายถึง ห่าง, ยืดยาว

คำไวพจน์ของคำว่า ไกล มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ไกล คืออะไร?

ไกล = ฉงาย / วิทูร / เทียรฆ- / เทียรฆ / ทูร- / ทูร / ทุรัศ / ตะลิบ / ทุราคม

ไกล อ่านว่า?

ไกล อ่านว่า /ไกฺล/

ไกล หมายถึง?

ไกล ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [ไกฺล] ว. ห่าง, ยืดยาว, นาน.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ไกล

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ฉงาย หมายถึง [ฉะหฺงาย] ก. สงสัย.

  2. ตะลิบ หมายถึง ว. ลิบ, ไกล, เช่น ตะลิบหายไปไม่เห็นตัว. (ม. กาพย์ กุมารบรรพ).

  3. ทุรัศ หมายถึง (กลอน) ว. ไกล เช่น ทุรัศกันดาร. (ส.; ป. ทูร).

  4. ทุราคม หมายถึง น. การถึงลําบาก, การอยู่ทางไกล. (ป.).

  5. วิทูร หมายถึง ว. ฉลาด, คงแก่เรียน, มีปัญญา, ชํานาญ. (ป., ส. วิทุร).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ไกล คืออะไร?, คำในภาษาไทย ฉงาย กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วัดระยะ ประเภทของคำ คำวิเศษณ์ ความหมาย ห่าง, ยืดยาว หมวด คำวิเศษณ์, คำไวพจน์กลุ่ม วัดระยะ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ไก่ ไป ไฟ ไม่ ไหว้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไกล"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"