คำไวพจน์ ใบตอง

คำไวพจน์ ใบตอง คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ใบตอง ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกใบตองได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ใบตอง มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ใบตอง คืออะไร?

ใบตอง = ใบไม้ / ใบกล้วย

ใบตอง หมายถึง?

ใบตอง ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. ใบกล้วย.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ใบตอง

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ใบไม้ หมายถึง น. ส่วนของพืชที่มีหน้าที่หายใจ คายนํ้า เก็บอาหาร สืบพันธุ์.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ใบตอง คืออะไร?, คำในภาษาไทย ใบไม้ หมวด คำไวพจน์ ใบตอง

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ใจ ใหญ่ กว้าง ให้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ใบตอง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"