คำไวพจน์ โกรธ

คำไวพจน์ โกรธ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า โกรธ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกโกรธได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

โกรธ หมายถึง ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ, โมโห

คำไวพจน์ของคำว่า โกรธ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ โกรธ คืออะไร?

โกรธ = โมโห / โกรธา / ไม่พอใจอย่างรุนแรง / พิโรธ / โกรธจัด / เคียดแค้น / ขุ่นเคืองใจอย่างแรง / โทสะ / โกรธเกรี้ยว / ขึ้งเคียด / รุษฏ์ / มาระ / ทรงพระโกรธ / โทโส / เกรี้ยวโกรธ / คั่งแค้น / เดือดดาล / ขัดเคือง / โทส- / โทส / ดาลเดือด / ขัดแค้น / พื้นเสีย / ขึ้งโกรธ / โกรธขึ้ง / ถือโกรธ / ขุ่นเคือง / ขุ่นเคืองใจ

โกรธ อ่านว่า?

โกรธ อ่านว่า /โกฺรด/

โกรธ หมายถึง?

โกรธ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. [โกฺรด] ก. ขุ่นเคืองใจอย่างแรง, ไม่พอใจอย่างรุนแรง, ราชาศัพท์ว่า “ทรงพระโกรธ” ก็ใช้ เช่น ก็จะทรงพระโกรธดั่งเพลิงกาล. (อิเหนา). (ส. โกฺรธ).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ โกรธ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. ขัดเคือง หมายถึง ก. โกรธเพราะถูกขัดใจเป็นต้น.

 2. ขัดแค้น หมายถึง ก. โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย.

 3. ขึ้งเคียด หมายถึง ก. โกรธอย่างชิงชัง.

 4. ขึ้งโกรธ หมายถึง ก. โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก, โกรธขึ้ง ก็ว่า.

 5. ขุ่นเคือง หมายถึง ก. โกรธกรุ่น ๆ อยู่ในใจ, เคืองขุ่น ก็ว่า.

 6. คั่งแค้น หมายถึง ก. โกรธอัดอั้นอยู่ในใจ.

 7. ดาลเดือด หมายถึง ก. บังเกิดความโกรธ, เคือง, เดือดดาล ก็ใช้.

 8. ถือโกรธ หมายถึง ก. คุมแค้น, ผูกใจโกรธ.

 9. พิโรธ หมายถึง (ราชา) ก. โกรธ, เคือง, ใช้ว่า ทรงพระพิโรธ. (ป., ส. วิโรธ ว่า การขัดขวาง).

 10. พื้นเสีย หมายถึง ก. โกรธ.

 11. มาระ หมายถึง ก. โกรธ. (ช.).

 12. รุษฏ์ หมายถึง ก. แค้นเคือง, โกรธ. (ส. รุษฺฏ; ป. รุฏฺ).

 13. เกรี้ยวโกรธ หมายถึง ก. โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว ก็ว่า.

 14. เคียดแค้น หมายถึง ก. โกรธแค้น, เคืองแค้น.

 15. เดือดดาล หมายถึง ก. โกรธมาก, โกรธพลุ่งพล่าน, ดาลเดือด ก็ใช้.

 16. โกรธขึ้ง หมายถึง ก. โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก, ขึ้งโกรธ ก็ว่า.

 17. โกรธา หมายถึง [โกฺร-] (กลอน) ก. โกรธ.

 18. โกรธเกรี้ยว หมายถึง ก. โกรธจัด, เกรี้ยวโกรธ ก็ว่า.

 19. โทส หมายถึง น. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว. (ป.; ส. โทษ).

 20. โทสะ หมายถึง น. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว. (ป.; ส. โทษ).

 21. โทโส หมายถึง น. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว. (ป.; ส. โทษ).

 22. โมโห หมายถึง ก. โกรธ.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ โกรธ คืออะไร?, คำในภาษาไทย โมโห กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก ประเภทของคำ คำกริยา ความหมาย ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ, โมโห หมวด คำกริยา, คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โกรธ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"