คำไวพจน์ แมว

คำไวพจน์ แมว คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า แมว ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกแมวได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า แมว มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ แมว คืออะไร?

แมว = วิฬาร / วิฑาล / วิฬาร์ / มัชชาระ / ชมา / พิฬาร

แมว หมายถึง?

แมว ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. ชื่อปลาทุกชนิดในสกุล Thryssa, Setipinna และชนิด Lycothrissa crocodilus ในวงศ์ Engraulidae ลําตัวยาว แบนข้าง ปากกว้าง เชิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่ชนิด ฟันแหลมคม ตาอยู่ค่อนไปทางปลายด้านหน้าของหัว ท้องเป็นสันแหลมมีเกล็ดเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ก้านครีบอกมักยื่นยาวเป็นเส้นคล้ายหนวดแมว ครีบก้นเป็นแผ่นยาว มีทั้งที่อยู่ในนํ้ากร่อย นํ้าทะเล และนํ้าจืด ขนาดยาวได้ถึง ๑๕-๓๐ เซนติเมตร.

  2. น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Felis catus ในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับเสือ ขนยาวนุ่มมีหลายสี เช่น ดํา ขาว นํ้าตาล ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและใช้จับหนู แมววิเชียรมาศ และแมวสีสวาด เป็นแมวไทยที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก; ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มูลา มี ๙ ดวง, ดาวช้างน้อย ดาวมูล หรือ ดาวมูละ ก็เรียก.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ แมว

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ชมา หมายถึง [ชะ-] น. แมว. (ข.).

  2. พิฬาร หมายถึง [พิลาน] น. แมว. (ป. พิฬาร, วิฬาร; ส. วิฑาล).

  3. มัชชาระ หมายถึง [มัดชาระ] น. แมว. (ป.; ส. มารฺชาร).

  4. วิฬาร หมายถึง น. แมว. (ป.).

  5. วิฬาร์ หมายถึง น. แมว. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ แมว คืออะไร?, คำในภาษาไทย วิฬาร กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์ หมวด คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

แข็งแรง แผ่นดิน แม่ แม่น้ำ และ แสง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แมว"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"