คำไวพจน์

คำไวพจน์ เล็ก

คำไวพจน์ เล็ก คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า เล็ก ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกเล็กได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า เล็ก มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ เล็ก คืออะไร?

เล็ก = นิดหน่อย / นิด / นิดเดียว / เพ็จ / กระจิริด / กระจ้อยร่อย / เปี๊ยก / กริ้งกริ้ว / ต้อย / กิ่งก้อย / กระจิ๋ว / จ้อย / แอ / กระจุ๋มกระจิ๋ม / กระจิ๋วหลิว / เอียด / หย่อม / กะแอ / กระจ้อน / ปิ๋ว / จุ๋มจิ๋ม / หย่อม ๆ

เล็ก หมายถึง?

เล็ก ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. ว. มีขนาดย่อมกว่าเมื่อเทียบกัน เช่น ละมุดเล็กกว่าส้มโอ กล้วยไข่เล็กกว่ากล้วยหอม, มีขนาดไม่โต เช่น บ้านหลังนี้เล็ก, โดยปริยายหมายความว่า ไม่สําคัญ, สําคัญน้อยกว่า, เช่น เรื่องเล็ก.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ เล็ก

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. กระจิริด หมายถึง [กฺระจิหฺริด] ว. เล็กนิด. (เทียบมลายู เกาะจิลฺ, เกะจิก = เล็ก).

 2. กระจิ๋ว หมายถึง ว. เล็ก ๆ, จิ๋ว.

 3. กระจิ๋วหลิว หมายถึง (ปาก) ว. เล็กมาก.

 4. กระจุ๋มกระจิ๋ม หมายถึง ว. เล็ก ๆ น้อย ๆ น่าเอ็นดู, จุ๋มจิ๋ม ก็ว่า.

 5. กระจ้อน หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Menetes berdmorei ในวงศ์ Sciuridae เป็นสัตว์จำพวกกระรอก ตัวสีนํ้าตาล มีลายสีดําและนํ้าตาลอ่อนตามยาวข้าง ๆ ตัว หางเป็นพวง วิ่งหากินตามพื้นดิน.

 6. กระจ้อยร่อย หมายถึง ว. จ้อย, น้อย ๆ, เล็กนิด.

 7. กริ้งกริ้ว หมายถึง [กฺริ้งกฺริ้ว] (ถิ่น-ปักษ์ใต้) ว. เล็ก, ผอม, เช่น รูปร่างกริ้งกริ้ว คือ รูปร่างเล็ก.

 8. กะแอ หมายถึง น. เครื่องบังแดดมีคันปักดิน หมุนได้ตามต้องการ.

 9. กิ่งก้อย หมายถึง (สำ) ว. เล็ก เช่น หัวเท่ากิ่งก้อย คือ หัวเล็กนิดเดียว. น. นิ้วเล็ก เช่น จะชนะไม่เท่ากิ่งก้อย. (สังข์ทอง).

 10. จุ๋มจิ๋ม หมายถึง ว. เล็ก ๆ น้อย ๆ น่าเอ็นดู, กระจุ๋มกระจิ๋ม ก็ว่า.

 11. จ้อย หมายถึง ว. เล็ก, น้อย, เช่น เรื่องจ้อย.

 12. ต้อย หมายถึง ว. จ้อย, เตี้ย, เล็ก, น้อย, เช่น ไก่ต้อย.

 13. นิด หมายถึง ว. เล็ก, น้อย.

 14. นิดหน่อย หมายถึง ว. ไม่มาก, เล็กน้อย.

 15. นิดเดียว หมายถึง ว. เล็กเหลือเกิน, น้อยเหลือเกิน.

 16. ปิ๋ว หมายถึง ก. ชักไว้เสีย, เป็นคําใช้ในวิธีเล่นโยนหลุม เมื่อโยนกันจนเหลือ ๑ สตางค์ ก็ชักเอาเสียไม่ต้องโยนอีก เรียกว่า ปิ๋ว; ชวด, พลาดจากที่หวัง เช่น เขาปิ๋วเงินรางวัลก้อนใหญ่. (ปาก) ว. ริบ เช่น ถูกปิ๋วเงินประกัน.

 17. เปี๊ยก หมายถึง ว. เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น.

 18. เพ็จ หมายถึง ว. เล็ก, ย่อม, น้อย.

 19. เอียด หมายถึง ว. เล็ก.

 20. แอ หมายถึง ว. เล็ก, อ่อน.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ เล็ก คืออะไร?, คำในภาษาไทย นิดหน่อย กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม บอกปริมาณ/ขนาด

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

เครื่องนุ่งห่ม เต่า เทวดาผู้หญิง เทวดาหญิง เป้าหมาย เมีย เมืองหลวง เยอะ เรียนรู้ เลว เหมือน เห็น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เล็ก"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"