คำไวพจน์ เร็ว

คำไวพจน์ เร็ว คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า เร็ว ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกเร็วได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า เร็ว มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ เร็ว คืออะไร?

เร็ว = เร็ว ๆ / ไผ่ผัง / พลัน / จักรผัน / เชาว์ / เวคิน / ผายผัง / ถับ / ผาดผัง / เวคี / ทันใจ / ละหลัด / ซั้น / ระเร็ว / ลฆุ / ทำเวลา / พริบตาเดียว / ขวับ / สีฆ / สีฆ- / จี๋ / ระเร้ง / รยะ / ถับ ๆ / ผาดแผลง / พวย / หลัด ๆ / ถั่น ๆ / เร็ง

คำที่มีความหมายคล้ายกับ เร็ว

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. ขวับ หมายถึง [ขฺวับ] ว. เร็ว, ทันที, เช่น เหลียวขวับ.

 2. จักรผัน หมายถึง [จัก-] ว. เร็ว.

 3. จี๋ หมายถึง ว. เร็ว, จัด, เช่น วิ่งจี๋ หมุนจี๋ เร็วจี๋, ยิ่ง เช่น ร้อนจี๋ ปวดจี๋.

 4. ซั้น หมายถึง ว. นั้น; รีบ, เร็ว, ถี่, ติด ๆ กัน.

 5. ทันใจ หมายถึง ว. เร็วทันเท่ากับใจนึกหรือต้องการ.

 6. ทำเวลา หมายถึง ก. ทําให้ได้เวลาตามกําหนด, เร่งให้เร็วขึ้น.

 7. ผาดผัง หมายถึง ก. ไปเร็ว, แล่นเร็ว.

 8. ผาดแผลง หมายถึง [-แผฺลง] ก. ยิงไปโดยเร็ว.

 9. ผายผัง หมายถึง ก. ไปเร็ว, วิ่งเร็ว.

 10. พริบตาเดียว หมายถึง ว. เร็วมาก, ทันที.

 11. พลัน หมายถึง [พฺลัน] ว. ทันที เช่น โดยพลัน เร็วพลัน.

 12. พวย หมายถึง น. ส่วนของกาหรือป้านที่ยื่นออกมา สําหรับรินนํ้า.

 13. รยะ หมายถึง ว. เร็ว, พลัน, ไว, ด่วน. (ป., ส.).

 14. ระเร็ว หมายถึง ก. ว่องไว. ว. เร็ว ๆ.

 15. ระเร้ง หมายถึง ก. เร่งรัด, รีบเร็ว.

 16. ลฆุ หมายถึง ว. เบา, เร็ว. (ส.; ป. ลหุ).

 17. ละหลัด หมายถึง ว. หลัด ๆ, เร็ว ๆ.

 18. เชาว์ หมายถึง ว. เร็ว. (แผลงมาจาก ป., ส. ชว).

 19. เร็ง หมายถึง ว. เร็ว, ถี่.

 20. ไผ่ผัง หมายถึง ก. ไปเร็ว, วิ่งเร็ว. (เพี้ยนมาจาก ผายผัง).

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ เร็ว คืออะไร?, คำในภาษาไทย เร็ว ๆ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

เครื่องนุ่งห่ม เต่า เทวดาผู้หญิง เทวดาหญิง เป้าหมาย เมีย เมืองหลวง เยอะ เรียนรู้ เลว เหมือน เห็น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เร็ว"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"