คำไวพจน์ เมฆ

คำไวพจน์ เมฆ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า เมฆ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกเมฆได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า เมฆ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ เมฆ คืออะไร?

เมฆ = หมอก / เมฆา / วาริท / เมฆินทร์ / พลาหก / ปัชชุน / วาริธร / วลาหก / ขี้เมฆ / ปโยธร / พยับเมฆ / ปโยชนม์ / อัมพุท / เมฆี

เมฆ อ่านว่า?

เมฆ อ่านว่า /เมก/

เมฆ หมายถึง?

เมฆ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. [เมก] น. ไอนํ้าที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ. (ป., ส.).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ เมฆ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. ขี้เมฆ หมายถึง (ปาก) น. เมฆ.

 2. ปัชชุน หมายถึง (แบบ) น. เมฆ. (ป.).

 3. ปโยชนม์ หมายถึง [ปะโยชน] น. “ผู้มีนํ้าเป็นที่เกิด” คือ เมฆ. (ส. ปโยชนฺมนฺ).

 4. ปโยธร หมายถึง น. “ผู้ทรงไว้ซึ่งนํ้า” คือ เมฆ, “ผู้ทรงไว้ซึ่งนํ้านม” คือ ถัน. (ป., ส.).

 5. พยับเมฆ หมายถึง น. เมฆฝนตั้งเค้า.

 6. พลาหก หมายถึง [พะลา-] น. เมฆ, ฝน. (ป., ส. วลาหก).

 7. วลาหก หมายถึง [วะลาหก] น. เมฆ. (ป.).

 8. หมอก หมายถึง [หฺมอก] น. ละอองน้ำขนาดเล็กมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เกิดจากการกลั่นตัวของไอนํ้า ลอยอยู่ในอากาศ. ว. สีเทาแก่อย่างสีเมฆ, เป็นฝ้ามัว เช่น ตาหมอก.

 9. อัมพุท หมายถึง น. “ผู้ให้นํ้า” หมายถึง เมฆ. (ป., ส.).

 10. เมฆา หมายถึง (กลอน) น. เมฆ.

 11. เมฆินทร์ หมายถึง (กลอน) น. เมฆ.

 12. เมฆี หมายถึง (กลอน) น. เมฆ.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ เมฆ คืออะไร?, คำในภาษาไทย หมอก กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

เครื่องนุ่งห่ม เต่า เทวดาผู้หญิง เทวดาหญิง เป้าหมาย เมีย เมืองหลวง เยอะ เรียนรู้ เลว เหมือน เห็น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เมฆ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"