คำไวพจน์ เพื่อน

คำไวพจน์ เพื่อน คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า เพื่อน ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกเพื่อนได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า เพื่อน มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ เพื่อน คืออะไร?

เพื่อน = มิตรภาพ / คู่ / มิตรแท้ / สหาย / กัลยาณมิตร / คู่ทุกข์คู่ยาก / เพื่อนตาย / วยัสย์ / โสหัท / เสี่ยว / เพื่อนยาก / สหจร / สขา / คู่หู / สขะ / เพื่อนแท้ / คู่ซี้ / เกลอ / อนุคามี / สขิ / เพื่อนเล่น / สัมภัต / สิเนหก / เพื่อนฝูง / เพื่อนเกลอ / สุหฤท / เสาหฤท / สัมภัตตะ / เขือ / เพื่อนคู่หู / สุหัท

เพื่อน หมายถึง?

เพื่อน ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. น. ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน, เช่น เขามีเพื่อนมาก, ผู้ร่วมสถาบันหรือร่วมอาชีพเป็นต้น เช่น เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนข้าราชการ เพื่อนกรรมกร, ผู้ร่วมธุระ เช่น อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน ไปเป็นเพื่อนกันหน่อย, ผู้อยู่ในสภาพเดียวกัน เช่น เพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก.

 2. (ปาก) ส. คําใช้แทนคําว่า เขา หรือ ท่าน ในอาการที่เป็นกันเอง.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ เพื่อน

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. กัลยาณมิตร หมายถึง [กันละยานะมิด] น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

 2. คู่ หมายถึง น. จํานวนที่หารด้วย ๒ ลงตัว, ตรงข้ามกับ คี่; ของ ๒ สิ่งที่สําหรับกันหรือใช้กํากับกันอย่างช้อนส้อม; ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น ๒ เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง; ผัวหรือเมีย เช่น เลือกคู่ มีคู่ หาคู่. ว. ลักษณะของสิ่ง ๒ สิ่งที่ต่างกันแต่มีภาวะคล้ายคลึงกัน เช่น ดวงอาทิตย์คู่กับดวงจันทร์ หรือมีความสัมพันธ์กัน เช่น หญิงคู่กับชาย; โดยปริยายหมายความว่า เท่า, เสมอ, เช่น คู่ฟ้า คู่ดิน.

 3. คู่ทุกข์คู่ยาก หมายถึง น. ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี, (มักใช้แก่คู่ผัวตัวเมีย).

 4. คู่หู หมายถึง ว. ที่พูดถูกใจกัน, ที่ถูกคอกัน. น. เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน.

 5. มิตรภาพ หมายถึง น. ความเป็นเพื่อน เช่น มิตรภาพระหว่างเขาทั้งสอง. (ส.).

 6. วยัสย์ หมายถึง น. ผู้รุ่นราวคราวเดียวกัน, เพื่อน, เกลอ, สหาย. (ส.).

 7. สหจร หมายถึง น. ผู้ร่วมทาง, เพื่อน, สหาย. (ส.).

 8. สหาย หมายถึง น. เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข. (ป., ส.).

 9. สิเนหก หมายถึง น. เพื่อน. (ป.).

 10. อนุคามี หมายถึง น. ผู้ติดตาม, เพื่อน. ว. ติดตาม, เกี่ยวเนื่อง. (ป., ส.).

 11. เกลอ หมายถึง [เกฺลอ] น. เพื่อนสนิท.

 12. เขือ หมายถึง น. ชื่อปลาในสกุล Taenioides และ Brachyamblyopus วงศ์ Gobioididae ลําตัวยาวเรียว แบนข้าง และเป็นสีชมพูโดยตลอด ตาเล็กมากอยู่ในรูบริเวณปากแม่น้ำที่มีพื้นเป็นเลน.

 13. เพื่อนคู่หู หมายถึง น. เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน.

 14. เพื่อนตาย หมายถึง น. เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์หรือยอมตายแทนกันได้.

 15. เพื่อนฝูง หมายถึง น. เพื่อนที่รู้จักมักคุ้นกัน.

 16. เพื่อนยาก หมายถึง น. เพื่อนในยามทุกข์ยาก, เพื่อนร่วมทุกข์ยาก.

 17. เพื่อนเกลอ หมายถึง น. เพื่อนสนิท, เพื่อนร่วมน้ำสาบาน.

 18. เพื่อนเล่น หมายถึง น. เพื่อนที่เล่นหัวกันมาตอนเป็นเด็ก.

 19. เสาหฤท หมายถึง [-หะริด] น. เพื่อน, ผู้มีใจดี. (ส. เสาหฺฤท).

 20. เสี่ยว หมายถึง (ถิ่น-อีสาน) น. เพื่อน, เกลอ.

 21. โสหัท หมายถึง น. เพื่อน, ผู้มีใจดี. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ เพื่อน คืออะไร?, คำในภาษาไทย มิตรภาพ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

บุคคล มนุษย์ เครื่องนุ่งห่ม เต่า เทวดาผู้หญิง เมีย เมืองหลวง เยอะ เรียนรู้ เลว เหมือน เห็น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เพื่อน"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"