คำไวพจน์ เงิน

คำไวพจน์ เงิน คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า เงิน ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกเงินได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า เงิน มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ เงิน คืออะไร?

เงิน = เงินทอง / รัชฎา / ปรัก / หิรัญ / รัชตะ

เงิน หมายถึง?

เงิน ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. ธาตุลําดับที่ ๔๗ สัญลักษณ์ Ag เป็นโลหะสีขาว เนื้อค่อนข้างอ่อน หลอมละลายที่ ๙๖๐.๘ °ซ. (อ. silver); วัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน, วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย, ได้แก่ เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร, เงินตรา ก็เรียก; โบราณใช้ว่า งึน เง็น หรือ เงือน ก็มี; (เศรษฐ) วัตถุที่กําหนดให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้. (อ. money).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ เงิน

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ปรัก หมายถึง [ปฺรัก] ว. เงิน. (ข.).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ เงิน คืออะไร?, คำในภาษาไทย เงินทอง กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ทรัพย์สิน

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ทรัพยากรแร่ธาตุ รางวัล เครื่องนุ่งห่ม เต่า เทวดาผู้หญิง เมีย เมืองหลวง เยอะ เรียนรู้ เลว เหมือน เห็น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เงิน"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"