คำไวพจน์

คำไวพจน์ เคารพ

คำไวพจน์ เคารพ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า เคารพ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกเคารพได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า เคารพ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ เคารพ คืออะไร?

เคารพ = ยกย่อง

เคารพ อ่านว่า?

เคารพ อ่านว่า /เคา-รบ/

เคารพ หมายถึง?

เคารพ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. ก. แสดงอาการนับถือ เช่น เคารพผู้ใหญ่ เคารพธงชาติ; ไม่ล่วงเกิน, ไม่ล่วงละเมิด, เช่น เคารพสิทธิของผู้อื่น. (ส. เคารว; ป. คารว).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ เคารพ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ยกย่อง หมายถึง ก. เชิดชู.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ เคารพ คืออะไร?, คำในภาษาไทย ยกย่อง กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำกริยาแสดงการเคารพ/ทักทาย

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

เครื่องนุ่งห่ม เต่า เทวดาผู้หญิง เทวดาหญิง เมีย เมืองหลวง เยอะ เรียนรู้ เลว เหมือน เห็น ไหว้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เคารพ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"