คำไวพจน์ เก่ง

คำไวพจน์ เก่ง คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า เก่ง ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกเก่งได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

เก่ง หมายถึง เด่น, ดี, มีความสามารถ, เชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่ง

คำไวพจน์ของคำว่า เก่ง มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ เก่ง คืออะไร?

เก่ง = ชำนาญ / ชำเนียร / หาญ / ถนัด / ชีระ / แกล้ว / เชี่ยว / ยวดยง / ชะมัด / คล่อง / เชียร

เก่ง หมายถึง?

เก่ง ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. ว. สามารถในทางใดทางหนึ่ง เช่น เก่งคํานวณ เรียนเก่ง, เป็นเช่นนั้นบ่อย ๆ, มักเป็นเช่นนั้น, เช่น เป็นหวัดเก่ง หลับเก่ง ลืมเก่ง.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ เก่ง

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. คล่อง หมายถึง [คฺล่อง] ว. สะดวก เช่น หายใจได้คล่องขึ้น, ว่องไว เช่น เด็กคนนี้ใช้คล่อง, ไม่ฝืด เช่น คล่องคอ, ไม่ติดขัด เช่น พูดคล่อง.

 2. ชะมัด หมายถึง ว. มาก, ยิ่ง, เช่น เก่งชะมัด, ชะมัดยาด ก็ว่า.

 3. ชำนาญ หมายถึง ก. เชี่ยวชาญ, จัดเจน.

 4. ชำเนียร หมายถึง ว. แก่ครํ่าคร่า, ชํารุด. (แผลงมาจาก เชียร).

 5. ชีระ หมายถึง (แบบ) ว. แก่, ครํ่าคร่า, ชํารุด. (ป.).

 6. ถนัด หมายถึง [ถะหฺนัด] ก. สันทัด, ชํานาญ, เช่น ถนัดแต่งกลอน. ว. สะดวก เช่น เดินไม่ถนัด; ชัด, แม่นยํา, เช่น เห็นไม่ถนัด; เช่น, ราวกับ, เช่น ถนัดดั่งภูผาหลวง ทุ่มแท้. (ตะเลงพ่าย), สนัด ก็ว่า.

 7. ยวดยง หมายถึง ว. เชี่ยวชาญที่สุด, เก่งที่สุด.

 8. หาญ หมายถึง ว. กล้า, เก่ง, เช่น ทหารหาญ; บังอาจ เช่น หาญสู้, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น กล้าหาญ หักหาญ เหี้ยมหาญ ฮึกหาญ.

 9. เชียร หมายถึง ว. แก่ครํ่าคร่า, ชํารุด. (แผลงมาจาก ชีระ).

 10. เชี่ยว หมายถึง ว. อาการที่สายนํ้าไหลแรง เรียกว่า นํ้าไหลเชี่ยว.

 11. แกล้ว หมายถึง [แกฺล้ว] ว. กล้า, องอาจ, เก่ง, ว่องไว.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ เก่ง คืออะไร?, คำในภาษาไทย ชำนาญ ประเภทของคำ คำวิเศษณ์ ความหมาย เด่น, ดี, มีความสามารถ, เชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่ง หมวด คำวิเศษณ์, คำไวพจน์ เก่ง

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

เครื่องนุ่งห่ม เต่า เทวดาผู้หญิง เทวดาหญิง เป้าหมาย เมีย เมืองหลวง เยอะ เรียนรู้ เลว เหมือน เห็น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เก่ง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"