คำไวพจน์ ห่วงใย

คำไวพจน์ ห่วงใย คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ห่วงใย ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกห่วงใยได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ห่วงใย มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ห่วงใย คืออะไร?

ห่วงใย = ห่วงหา / กังวล / อาลัย / อาวรณ์ / อะร้าอร่าม / มีทุกข์กังวลอยู่ / มีใจพะวงอยู่ / ทำวน / พะวง / ทรทึง / ปลิโพธ / ทรรทึง / ทำงน

ห่วงใย หมายถึง?

ห่วงใย ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. ก. มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ห่วงใย

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. กังวล หมายถึง ก. ห่วงใย, มีใจพะวงอยู่. (ข.).

 2. ทรทึง หมายถึง [ทฺระ-] (กลอน) ก. คอยท่า, ห่วงใย, ทรรทึง ก็ใช้. (ข.).

 3. ทรรทึง หมายถึง [ทัน-] (กลอน) ก. คอยท่า, ห่วงใย, ทรทึง ก็ใช้. (ข.).

 4. ทำงน หมายถึง ก. ห่วงใย, ยุ่งใจ. น. ภาระ. (ข. ทํงน่ ว่า หนัก).

 5. ทำวน หมายถึง ก. ห่วงใย, วุ่นวายใจ.

 6. ปลิโพธ หมายถึง [ปะลิโพด] น. ความกังวล, ความห่วงใย. (ป.).

 7. พะวง หมายถึง ก. กังวล, ห่วงใย.

 8. อะร้าอร่าม หมายถึง (โบ) ก. ห่วงหน้าห่วงหลัง, งกเงิ่นด้วยความห่วงใย.

 9. อาลัย หมายถึง ก. ห่วงใย, พัวพัน, ระลึกถึงด้วยความเสียดาย. น. ความห่วงใย, ความพัวพัน, ความระลึกถึงด้วยความเสียดาย. (ป., ส. อาลย).

 10. อาวรณ์ หมายถึง [-วอน] ก. ห่วงใย, อาลัย, คิดกังวลถึง, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ อาลัย เป็น อาลัยอาวรณ์. น. เครื่องกั้น, เครื่องกําบัง. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ห่วงใย คืออะไร?, คำในภาษาไทย ห่วงหา

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

หนาว หนู หมอดู หมาจิ้งจอก หมู หลงใหล หอม หัว หัวใจ หิมะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ห่วงใย"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"