คำไวพจน์

คำไวพจน์ หิมะ

คำไวพจน์ หิมะ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า หิมะ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกหิมะได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า หิมะ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ หิมะ คืออะไร?

หิมะ = หยาดน้ำฟ้า / หิม / หิม-

หิมะ อ่านว่า?

หิมะ อ่านว่า /หิม-มะ/

คำที่มีความหมายคล้ายกับ หิมะ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. หยาดน้ำฟ้า หมายถึง น. นํ้าที่ตกจากบรรยากาศ (ฟ้า) ลงสู่พื้นดินในภาวะที่เป็นนํ้าหรือนํ้าแข็ง เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ หิมะ คืออะไร?, คำในภาษาไทย หยาดน้ำฟ้า กลุ่มคำไวพจน์ ธรรมชาติ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

หนาว หนู หมอดู หมาจิ้งจอก หมู หลงใหล หอม หัว หัวใจ ห่วงใย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หิมะ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"