คำไวพจน์ สีม่วง​

คำไวพจน์ สีม่วง​ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า สีม่วง​ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกสีม่วง​ได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า สีม่วง​ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ สีม่วง​ คืออะไร?

สีม่วง​ = อินทนิล​

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ สีม่วง​ คืออะไร?, คำในภาษาไทย อินทนิล​ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สี

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ควัน พระราม สงคราม สดใส สวยงาม สวรรค์ สัตว์ สามัคคี สีขาว สีคราม สีแดง หนาว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สีม่วง​"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"