คำไวพจน์ สีคราม

คำไวพจน์ สีคราม คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า สีคราม ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกสีครามได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า สีคราม มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ สีคราม คืออะไร?

สีคราม = สีน้ำเงิน / สีฟ้าอ่อน / สีตะพุ่น

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ สีคราม คืออะไร?, คำในภาษาไทย สีน้ำเงิน กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สี

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ควัน พระราม สงคราม สดใส สวยงาม สวรรค์ สัตว์ สามัคคี สีขาว สีม่วง​ สีแดง หนาว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สีคราม"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"