คำไวพจน์ สีขาว

คำไวพจน์ สีขาว คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า สีขาว ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกสีขาวได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า สีขาว มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ สีขาว คืออะไร?

สีขาว = ปัณฑูร / ธวัล / ศุกร / เศวตร / ศุภร

คำที่มีความหมายคล้ายกับ สีขาว

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. เศวตร หมายถึง [สะเหฺวด] (โบ) น. สีขาว. (ส. เศฺวตร ว่า โรคเรื้อนนํ้าเต้า; ป. เสต).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ สีขาว คืออะไร?, คำในภาษาไทย ปัณฑูร กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สี

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ควัน พระราม สงคราม สดใส สวรรค์ สะอาด สัตว์ สามัคคี สีคราม สีม่วง​ สีแดง หนาว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สีขาว"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"