คำไวพจน์ สิงโต

คำไวพจน์ สิงโต คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า สิงโต ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกสิงโตได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า สิงโต มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ สิงโต คืออะไร?

สิงโต = สิงห์ / ราชสีห์ / ไกรสร / เจ้าป่า / พาฬ- / พาฬ / จ้าวแห่งสัตว์ / เกสรี / ไกรศร / ไกรศรี / ไกรสรี / นฤเคนทร์ / สีหราช / สีห์

สิงโต หมายถึง?

สิงโต ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิด Panthera leo ในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแมว ขนาดไล่เลี่ยกับเสือโคร่ง ตัวสีนํ้าตาล ไม่มีลาย ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ขนปลายหางเป็นพู่ อาศัยอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่ง ตัวเมียมักทําหน้าที่ล่าเหยื่อ มีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย.

  2. น. ชื่อปลาทะเลในสกุล Pterois วงศ์ Scorpaenidae ครีบต่าง ๆ แผ่กว้างโดยเฉพาะครีบอก สีฉูดฉาดสวยงามเป็นริ้วลาย หนามและก้านครีบแข็งเป็นพิษ ขนาดยาวได้ถึง ๓๕ เซนติเมตร มีหลายชนิด เช่น ชนิด P. russelli, P. volitans.

  3. น. ชื่อสัตว์ในจินตนาการของจีน ถือว่ามีกําลังมากและมีหน้าตาดุร้าย.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ สิงโต

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ราชสีห์ หมายถึง น. พญาสิงโต, สิงหราช หรือ สีหราช ก็เรียก; สัตว์ในนิยาย ถือว่ามีความดุร้ายและมีกําลังมาก, สิงห์ ก็เรียก. (ป. ราช + สีห; ส. ราช + สึห).

  2. สิงห์ หมายถึง ดู กระฉง.

  3. สีหราช หมายถึง น. พญาราชสีห์, สิงหราช ก็ว่า.

  4. เกสรี หมายถึง [เกสะรี, เกดสะรี] (แบบ) น. สิงโต, สิงห์, ราชสีห์. (ป.).

  5. ไกรศรี หมายถึง [ไกฺรสี] ว. ผู้ยิ่งด้วยสิริ. (ไกร + ศรี).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ สิงโต คืออะไร?, คำในภาษาไทย สิงห์ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

สงคราม สดใส สบาย สวย สวยงาม สวรรค์ สะอาด สัตว์ สามัคคี สีคราม สีม่วง​

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สิงโต"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"