คำไวพจน์ ลูกหญิง

คำไวพจน์ ลูกหญิง คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ลูกหญิง ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกลูกหญิงได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ลูกหญิง มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ลูกหญิง คืออะไร?

ลูกหญิง = ธิดา / ทุหิตา / สุดา / บุตรี / ธิตา

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ลูกหญิง

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ธิดา หมายถึง น. ลูกหญิง. (ป., ส. ธีตา).

  2. บุตรี หมายถึง [บุดตฺรี] น. ลูกผู้หญิง. (ส. ปุตฺรี).

  3. สุดา หมายถึง น. ลูกสาว. (ป., ส. สุตา); หญิงสาว.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ลูกหญิง คืออะไร?, คำในภาษาไทย ธิดา กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ทหาร ลม ลิง ลูกชาย เทวดาหญิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลูกหญิง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"